Home
Beatrixschool Algemene info
Beatrixschool Ouderkamer
Beatrixschool Personeel
Beatrixschool Zorg
Beatrixschool_Lekker_Fit_Gymlessen
Oudernieuwsbrieven
Ouders in school
Schooltijden
Vakantie
Beatrixschool_Algemene_info

Oudernieuwsbrieven
L
Contact
Beatrixschool Algemene info
Beatrixschool Personeel
Beatrixschool Zorg
Beatrixschool Ouderkamer

Home

Zorg

Sinds 1996 is via gemeente Rotterdam een assistent werkzaam in de kleutergroepen.

Verder zijn er stagiaires van Albeda College aanwezig, die de opleiding Helpende Welzijn volgen.

Zij helpen bij taalactiviteiten met kleuters met (woordenschatuitbreiding) en bij hand- en spandiensten

tijdens het lesgeven.Gewenst resultaat:

  

  

Door middel van signaleren en remedieren (de hulpverlening) kunnen we onderwijsachterstanden terugdringen, wegnemen en voorkomen. Deze doelstelling geldt voor ieder kind afzonderlijk, maar ook voor de school als totaal.


Dit kunnen we bereiken door gerichte begeleiding, het opstellen van handelingsplannen en een leerlingvolgsysteem waarin de gegevens van de totale schoolloopbaan terug te vinden zijn.


Het zorgteam: IB en RT

De Beatrixschool heeft een zorgteam, bestaande uit 2 Interne Begeleiders (IB-ers)

De IB-ers zijn: Mevr. van der Woude

(kleutergroepen en groep 3 en 4)                                               : : Mevr. Nieuwstraten

( groep 5 tot en met 8)

Meldcode huiselijk geweld.


Vanuit de overheid hebben wij een verplichte meldcode gekregen voor het aanmelden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Wilt u hier meer over weten, klik dan op deze link...https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode