Home
Home
Beatrixschool Algemene info
Beatrixschool Ouderkamer
Beatrixschool Personeel
Beatrixschool Zorg
Beatrixschool_Lekker_Fit_Gymlessen
Oudernieuwsbrieven
Ouders in school
Schooltijden
Vakantie
Beatrixschool_Algemene_info

Oudernieuwsbrieven
L
Contact

Ouders in school

De Medezeggenschapsraad


Mogen wij ons even voorstellen??


Wij zijn de leden van de MR van de Beatrixschool

Kim Zoutewelle - van der Wijngaart, lid personeelsgeleding

Berdien Muller, secretaris

Esther Dijks - van Loon, lid personeelsgeleding 


Wat betekent de MR voor u als ouder?


Iedere ouder kan in de MR zijn stem laten horen. De ouders die in de MR meedenken en praten, vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandeld in principe geen individuele problemen, daarvoor gaat u naar de groepsleerkracht van uw kind. Wel worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op iedereen.

Wilt u een vraag stellen of een opmerking maken ? stuur een mail aan: mr@beatrix-pendrecht.nl

TERUG

Wat doet de MR?


De MR praat over alles wat de school aangaat. Belangrijke besluiten, die het schoolbestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR.

Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan de directie/het bestuur.

Dit kan de MR gevraagd en ongevraagd doen.

De MR praat en denkt niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist in sommige gevallen ook mee.

Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van recht die de MR heeft, nl:


  #        Adviesrecht: d.w.z. dat de directie serieus moet             reageren op elk advies dat de MR geeft. Zo'n advies             hoeft niet zondermeer                        

            overgenomen worden door de directie.

  #        Instemmingsrecht: d.w.z. dat besluiten waarop dit             recht van toepassing is, door de directie niet genomen             kunnen worden zonder instemming van de MR.