Home
Home
Beatrixschool Algemene info
Beatrixschool Ouderkamer
Beatrixschool Personeel
Beatrixschool Zorg
Beatrixschool_Lekker_Fit_Gymlessen
Oudernieuwsbrieven
Ouders in school
Schooltijden
Vakantie
Beatrixschool_Algemene_info

Oudernieuwsbrieven
L
Contact
Home
Home
Beatrixschool Algemene info
Beatrixschool Ouderkamer
Beatrixschool Personeel
Beatrixschool Zorg
Beatrixschool_Lekker_Fit_Gymlessen
Oudernieuwsbrieven
Ouders in school
Schooltijden
Vakantie
Beatrixschool_Algemene_info

Oudernieuwsbrieven
L
Contact
Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Ouders in school

Ouders in school

Ouderbetrokkenheid


Ouderbetrokkenheid is voor de school heel belangrijk! Vandaar ook dat er een

regiegroep is gestart op de Beatrixschool, waarin teamleden en ouders samen

nadenken over hoe de samenwerking tussen ouders en school nog beter zou

kunnen worden.


Verder kent de school een groep actieve ouders die elkaar

regelmatig treft in de Ouderkamer. In de Ouderkamer verzorgt de medewerker

Ouderbetrokkenheid activiteiten en bijeenkomsten voor geinteresseerde ouders

over allerlei zaken.


Daarnaast is er een betrokken Ouderraad die activiteiten coordineert en tijdens activiteiten in de school meehelpt.


De medezeggenschapsraad denkt als een kritische vriend mee met de school over het beleid en de uitvoering hiervan.


Dit alles om ervoor te zorgen dat de kinderen op de Beatrixschool krijgen waar zij recht op hebben: goed onderwijs in een goed pedagogisch klimaat!