Home
Home
Beatrixschool Algemene info
Beatrixschool Ouderkamer
Beatrixschool Personeel
Beatrixschool Zorg
Beatrixschool_Lekker_Fit_Gymlessen
Oudernieuwsbrieven
Ouders in school
Schooltijden
Vakantie
Beatrixschool_Algemene_info

Oudernieuwsbrieven
L
Contact
Beatrixschool Algemene info

Passend onderwijs

Passend OnderwijsPer 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd.


Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband (dat is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met die scholen uitvoert.


In Rotterdam is dit PPORotterdam (www.pporotterdam.nl)


De grootste verandering voor ouders, leerlingen en scholen is de zorgplicht die per 1 augustus 2014

is ingegaan.

Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op

kinderen die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het onderwijs.


Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze

verantwoordelijkheid bij de scholen (schoolbesturen)


Lees verder.....


  

TERUG