Welkom bij de Beatrixschool!

Welkom bij de Beatrixschool!

De Beatrixschool, samen met u op zoek naar het beste voor uw kind.

De Beatrixschool, een positief protestants-christelijke, multiculturele school in de Rotterdamse wijk Pendrecht!

Wij werken vanuit een christelijke basis, met respect en aandacht voor andere geloven en levensovertuigingen. Wij vinden het als school heel belangrijk dat een ieder die de school betreedt, zich welkom voelt. Respectvol handelen staat daarom bij ons hoog in het vaandel. Veel aandacht dus voor hoe we met elkaar omgaan, waarden en normen.