Welkom in de ouderkamer!

Op de eerste etage van ons schoolgebouw bevindt zich de ouderkamer. Alle ouders zijn op maandag- en dinsdagochtend tot en met 9.30 uur van harte welkom voor een kopje thee/koffie. Juf Jolanda Dorst (medewerker ouderbetrokkenheid) en een aantal hulpouders staan klaar om vragen te beantwoorden of een praatje te maken.

We nodigen regelmatig sprekers of instanties uit om een presentatie te geven over een bepaald onderwerp. Daarnaast is er éénmaal per maand een bijeenkomst van “Onwijze Moeders”. De wijkagent leidt deze informatieve bijeenkomsten op wisselende locaties in de wijk. De planning voor deze activiteiten wordt gecommuniceerd via Social Schools.