Ouderkamer

Op de Beatrixschool bevindt de ouderkamer zich op de eerste verdieping. Op maandag en dinsdag is juf Jolanda Dost (medewerker ouderbetrokkenheid) aanwezig voor de ouders.

Op maandagochtend tot en met 9.30 uur, bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee om vragen te stellen of even bij te praten. Verder bent u de hele dag welkom om binnen te lopen en juf Jolanda te spreken.

Op dinsdagochtend rond 9.00 uur is er altijd een inhoudelijk programma, waarbij verschillende thema’s besproken worden. Geregeld worden er ook sprekers en instanties uitgenodigd om een presentatie te geven over een bepaald onderwerp. Daarnaast is éénmaal per maand een bijeenkomst van “Onwijze Moeder”. Deze bijeenkomsten worden geleid door de wijkagent.

In de middag worden er verteltassen uitgezocht, gemaakt en uitgedeeld. Ouders worden hierbij van harte uitgenodigd om te komen helpen.