Vakantierooster, bijzondere dagen

Aanvullende data die belangrijk zijn per groep, kunnen ouders terugvinden in de app van Social Schools.

Vakanties en vrije dagen
Vrijdag 8 oktober                                                                Studiedag, kinderen vrij
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober             Herfstvakantie
Maandag 22 november                                                     Studiedag, kinderen vrij
Vrijdag 3 december                                                             Sintviering, vrij vanaf 13.00 uur
Vrijdag 24 december                                                          Studiedag, kinderen vrij
Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari             Kerstvakantie
Vrijdag 25 februari                                                              Studiedag, kinderen vrij
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart                   Voorjaarsvakantie
Maandag 7 maart                                                                Studiedag, kinderen vrij
Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april                          Goede vrijdag en 2e Paasdag
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei                              Meivakantie, inclusief Koningsdag
Donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei                          Hemelvaartsdag en extra vrij dag
Maandag 6 juni                                                                     2e Pinksterdag
Vrijdag 8 juli                                                                          Studiedag, kinderen vrij
Maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus                     Zomervakantie

Overige data en activiteiten
Maandag 30 augustus                                                         Eerste schooldag schooljaar 2021-2022
Donderdag 25 november                                                  Rapportbespreking groep 3 t/m 8
Donderdag 23 december                                                   Kerstviering, avond
Dinsdag 1 februari                                                                Rapportbespreking groep 1 en 2
Dinsdag 22 maart                                                                 Rapportbespreking groep 3 t/m 8
Vrijdag 22 april                                                                     Koningsspelen
Donderdag 30 juni                                                               Rapportbespreking alle groepen
Maandag 4 juli                                                                      Afscheid groep 8
Donderdag 7 juli                                                                   Laatste schooldag schooljaar 2021-2022
Maandag 22 augustus                                                        Eerste schooldag schooljaar 2022-2023

N.b. De Zuider gymnasiumbasisschool heeft portfoliogesprekken in december 2021, eind maart/ begin april 2022 en juni 2022.