Ouders in school

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is voor de school heel belangrijk! Vandaar ook dat er een regiegroep is gestart op de Beatrixschool, waarin teamleden en ouders samen nadenken over hoe de samenwerking tussen ouders en school nog beter zou kunnen worden. 

Verder kent de school een groep actieve ouders die elkaar regelmatig treft in de Ouderkamer. In de Ouderkamer verzorgt de medewerker Ouderbetrokkenheid activiteiten en bijeenkomsten voor geïnteresseerde ouders over allerlei zaken.

Daarnaast is er een betrokken ouderraad die activiteiten coördineert en tijdens activiteiten in de school meehelpt. 

De medezeggenschapsraad denkt als een kritische vriend mee met de school over het beleid en de uitvoering hiervan.

Dit alles om ervoor te zorgen dat de kinderen op de Beatrixschool krijgen waar zij recht op hebben: goed onderwijs in een goed pedagogisch klimaat!