Ouderbetrokkenheid

Betrokken ouders hebben een positief effect op de ontwikkeling en resultaten van kinderen. Daarom vinden we ouderbetrokkenheid erg belangrijk op onze school. We besteden veel aandacht aan de communicatie naar ouders en kijken altijd naar manieren waarop we de samenwerking tussen school en ouders verder kunnen verbeteren.

Ouderbetrokkenheid komt tot uiting op verschillende gebieden:

– De medewerker ouderbetrokkenheid verzorgt regelmatig activiteiten en bijeenkomsten voor geïnteresseerde ouders. Daarnaast is er twee keer per week een koffie-uurtje waar ouders elkaar kunnen ontmoeten in de ouderkamer.

– We hebben een betrokken ouderraad die activiteiten coördineert en tijdens activiteiten op school meehelpt. 

– Leerkrachten communiceren met ouders via de app Social Schools. Via deze app worden niet alleen leuke foto’s of belangrijke informatie gedeeld, maar krijgen ouders ook tips over wat er thuis met de kinderen geoefend kan worden.

De medezeggenschapsraad denkt als een kritische vriend mee over het beleid van onze school en de uitvoering hiervan.