Zuider gymnasiumbasisschool

In 2018 is het Zuider Gymnasium met het Rotterdamse basisschoolbestuur PCBO de Zuider gymnasiumbasisschool gestart, waar met goede doorlopende leerlijnen vanuit het basisonderwijs tot en met het gymnasiumdiploma les wordt gegeven aan hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen uit groep 5 t/m 8.

De start van de school kwam voort uit de meerjarige samenwerking van het Zuider Gymnasium met PCBO om in de omgeving van Rotterdam-Zuid meer aandacht voor hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen te bewerkstelligen. Uit die samenwerking zijn al eerder een kijkwijzer voor basisschoolleerkrachten en een digitaal talentportfolio ontstaan en wordt samengewerkt rondom hoogbegaafdheid in professionele leergemeenschappen van directies en leerkrachten.

Op de Zuider gymnasiumbasisschool bieden PCBO en het Zuider Gymnasium een bijzonder onderwijsaanbod. Per leerling wordt gekeken waar hij staat in zijn persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van de kerndoelen van het primair onderwijs. Er wordt een doel bepaald en een persoonlijk programma opgesteld, wat inhoudt dat leerlingen verschillende tijdsinvesteringen hebben in hun weekprogramma. Vakken als taal en rekenen gaan over in de gymnasiumvakken Nederlands en wiskunde. Per kind wordt het moment van overgang van po naar vo bepaald. Dit kan resulteren in twee opties: of de leerling volgt één of meerdere gymnasiumvakken terwijl hij nog op de basisschool zit of hij maakt volledig vervroegd de overstap naar het gymnasium. Dit komt overeen met hoe het Zuider Gymnasium zelf ook versneld onderwijs aanbiedt.

Naast deze basis worden er gymnasiumvakken en projecten aangeboden om de leerlingen extra uit te dagen en te motiveren. Psycho-educatie speelt een belangrijke rol in de begeleiding door leerkrachten en bij het aanleren van jezelf kennen, ontwikkelen en uitdagen. De driehoek ouders, kind en school is de basis: er zijn drie keer per jaar ontwikkelgesprekken waarbij het persoonlijke deel wordt afgestemd en de rol van ouders in de opleiding en vorming ook wordt besproken.

Contact

Zuider gymnasiumbasisschool
Bezoekersadres: Groene Hilledijk 493 | 3075 EA Rotterdam
Postadres: Postbus 54182 | 3008 JD Rotterdam
Tel: 06-400 75 244 | Tel: 06-363 82 941 (di en do) | E-mailadres: info@beatrix-pendrecht.nl

Tel. Beatrixschool Pendrecht: 010-480 28 16

In het schooljaar 2023-2024 kunnen er geen inschrijvingen plaatsvinden voor de groepen 7 en 8. Er is hiervoor een wachtlijst.

Documenten