Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een aantal afgevaardigde leerkrachten en ouders. De belangrijkste taak van de MR is om het schoolbestuur te adviseren. Besluiten die het bestuur wil nemen, worden altijd eerst voorgelegd aan de MR. Over een aantal zaken heeft de MR een instemmingsrecht en over andere zaken adviesrecht. Kort, maar krachtig geldt voor de MR:

Mee-weten, mee-denken, mee-praten en mee-beslissen.

Iedere ouder kan in de MR zijn stem laten horen. Ouders die in de MR meedenken en -praten, vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, daarvoor gaan ouders naar de groepsleerkracht van hun kind. Wel worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op iedereen.

Leden MR schooljaar 2022-2023:

Claudia Evora, lid personeelsgeleding

Lisette de Vos, lid personeelsgeleding

Naoual El Aissaoui, lid oudergeleding

Hai Li Hu, lid oudergeleding